آرشیو برای: "آذر 1398, 05"

قصه عشق

​ سر بر شانه خدا بگذار  تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی  و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق …   بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز