آرشیو برای: "آذر 1398, 09"

مقصر

​ مقصر دانستن دیگران همیشه خیلی آسان است. میتوانی تمام عمرت را به مقصر دانستن دنیا بگذرانی،   اما بِدان مسئولیت تمام موفقیت ها یا شکست هایت فقط با خودت است‌. بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز