کلید واژه: "قصه"

قصه عشق

​ سر بر شانه خدا بگذار  تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی  و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق …   بیشتر »

قصه غصه

​ قصه ما به سر رسید… دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد آری آن جلوه که فانی نشود، نور خداست برایتان اینگونه آرزو میکنم: آن زمان که در محشر، خدا بگوید چه داشتی؟  حسین سربلند کند و بگوید حساب شد! مهمان من است… اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز