کلید واژه: "بهشت"

قصه عشق

​ سر بر شانه خدا بگذار  تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی  و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق …   بیشتر »

راحتی در دنیا

خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمودند: من راحتی را در بهشت قرار داده ام، ولی این ها در دنیا دنبالش می گردند، اصلا نمی شود، دنیا دار راحتی نیست، تا می آیی بگی جوان هستی، ریش هایت سفید می شود، تا می آیی بگی سلامت، مریض می شوی، اصلا شما یک آدم بی… بیشتر »

خدا ترسناک نیست...

​ بچه که بودم ؛آنقدر از خدا می ترسیدم ،که بعد از هربار شیطنت ، کابوس می دیدم … من حتی ناراحت می شدم که می گفتند خدا همه جا هست! با خودم می گفتم : ” یک نفر چطور می تواند تمام جاهای دنیا کشیک بدهد و تا کسی کارهایِ بدی کرد ، او را بردارد ببرد… بیشتر »

تکبر

تکبر