آرشیو برای: "آذر 1398, 18"

قبل از صحبت

​ قبل از اینکه صحبت کنید کلمات را از سه دروازه عبور دهید  اولین دروازه، از خود بپرسید: آیا این حرفی که می خواهم بزنم حقیقت است؟ دومین دروازه  بپرسید: آیا لازم است الان مطرحش کنم؟ سومین دروازه  بپرسید: آیا حرفم نیش و کنایه ندارد که کسی را… بیشتر »

ناامیدی

​ خدا مهربانتر از آن است با چند گناه بنده خود را دور بیاندازد ولی شیطان دائما در حال ناامید کردن انسان است. یک آدم گناهکار اگر احساس کند خدا دیگر به او نگاه نمی‌کند باید بداند این ناامیدی القا ی همان شیطانی است که او را وادار به گناه کرده پس نباید به… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز