کلید واژه: "جهنم"

قصه عشق

​ سر بر شانه خدا بگذار  تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی  و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق …   بیشتر »

ترک نماز

​​  پیامبر رحمت (صلی الله علیه واله وسلم) می فرمایند:هرگاه کسی نماز صبح را نخواند،فرشته ای از آسمان او را صدا می‌کند: ای_زیانکار  و هرگاه نماز ظهرش را نخواند،فرشته ای به او می‌گوید: ای_خیانتکار  و هرگاه شخص نمـاز عصرخود را نخواند، گوید:… بیشتر »

خدا ترسناک نیست...

​ بچه که بودم ؛آنقدر از خدا می ترسیدم ،که بعد از هربار شیطنت ، کابوس می دیدم … من حتی ناراحت می شدم که می گفتند خدا همه جا هست! با خودم می گفتم : ” یک نفر چطور می تواند تمام جاهای دنیا کشیک بدهد و تا کسی کارهایِ بدی کرد ، او را بردارد ببرد… بیشتر »