کلید واژه: "حسین جان"

جامانده...

حسین جآن❤️ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﯿﻦ …ﮐﺮﺏ ﻭﺑﻼ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺑﻬﺎ … ﺑﺪﻫﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻋﻘﺪﻩ ی ﺩﻝ ﺑﺎ که ﻭﺍ کنند …؟ جا مانده ایم و شرح دل ما خجالت است زائر شدن، پیاده یقینا سعادت است ویزا، بلیط، کرب و بلا مال خوب هاست سهم چو من پیامک (هستم به یادت) است یک اربعیـــن… بیشتر »

قصه غصه

​ قصه ما به سر رسید… دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد آری آن جلوه که فانی نشود، نور خداست برایتان اینگونه آرزو میکنم: آن زمان که در محشر، خدا بگوید چه داشتی؟  حسین سربلند کند و بگوید حساب شد! مهمان من است… اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز