کلید واژه: "عصبانیت"

مهربانی

​  پسر بچه ای بود که اخلاق خوبی نداشت و همه اطرافیان از این رفتار او خسته شده بودند روزی پدرش او را صدا کرد وگفت: پسر دلم می خواهد کاری برای من انجام بدهی پسر گفت:باشه  پدر اورا به اتاقی برد و جعبه میخی بدستش داد و گفت: پسرم از تو می خواهم که… بیشتر »

عصبانی نشو

​​ همیشه؛مراقب حرف هاییکه میزنی باش مخصوصا وقتیعصبی یادلخور هستی بعضی کلماتهمچو تَرکِشی می ماندکه کنارِ قلب می نشیند،نمی کُشدولی… تا آخر عمر عذاب می دهد ‌… بیشتر »

درخواست کردن از کودکان!!

  والد از کودک می‌خواهد؛ کاری را در همان لحظه انجام دهد!! و کودک یا آنرا به تعویق می‌اندازد یا اصلا انجام نمی‌دهد. و والد این‌بار با صدایی بلندتر آنرا تکرار می‌کند و ممکن است عصبانی شده و تند و پرخاشگرانه باشد. در این فرآیند کودک یاد می‌گیرد _ تا زمانی… بیشتر »