کلید واژه: "کمیل"

دعای کمیل

وَ لَا تَفْضَحْنِی بِخَفِیِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنْ سِرِّی   مرا با آنچه از اسرار نهانم می دانی رسوا مساز   در دعاهایتان ما را فراموش نکنید التماس دعا بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز