آرشیو برای: "فروردین 1398"

روزجوان

​ تو بر نسل جوان تا صبحِ محشر رهبرے دارے تو چون عبّاس، بر خِیلِ شهیدان برترے دارے تو بر آلِ نبے، بعد از امامان سرورے دارے تو خُلق و خوے و روے و منطقِ پیغمبری دارے تو دست و بازو و تیغ و توانِ حیدرے دارے ‌ ❤ ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک  بیشتر »

رشد مادران در گرو فرزند آوری

​  مادران با تولد هر فرزند خود را رشد می دهند کسی که خود را از مادری برای فرزندان متعدد محروم می‌کند مواهب معنوی فراوانی را از دست می دهد. هر فرزند یک اثر هنری فاخری است که ارزش یک عمر سرمایه گذاری هنرمند را دارد چشمها سال ها به اثرخیره می شود… بیشتر »

توصیف تقوا

​ به بهلول گفتند تقـوا را توصیف کن گفت: اگر در زمینی که پُر از خار و خاشاک بود مجـبور به گذر شوید چه میکنید؟  گفتند: پیوسته مواظب‌ هستیم و با احتـیاط راه می رویم تا خود را حفـظ کنیم… بهـلول گفت در دنیا نیز چنین کنید تقوا همین است از گـناهان… بیشتر »

فضیلت و اعمال مشترک ماه شعبان

حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرمودند: شعبان ماه من است پس در این ماه برای جلب محبت پیغمبر خود و برای تقرّب به سوی پروردگار خود روزه بدارید. اعمال مشترکه ماه شعبان  مناجات شعبانیه ، مناجات معروفی است و اهلش به خاطر آن با ماه شعبان ماءنوس شده و به… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز