کلید واژه: "مطالبات رهبر"

محرم فرصت بزرگ و استثنایی

 محرم، فرصت بزرگ و استثنایی( ۱۲) لزوم منبرهای با مطالعه و عمیق  باید هنر سخن گفتن، هنر بیان کردن و هنر تبلیغ کردن را فراگرفت. ​ بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز