موضوع: "خوبی"

مهربانی

مهربانی رسم دلهای پاک است

در این شبهای سرد دستگیر باشیم

 

نگاه به مشکلات

حضرت امام علی (علیه السلام) یکی از دندانهایشان درد گرفت…حضرت فرمودند:خدایا ! یک دندانم درد گرفته، یک ذره از استخوان درد گرفته است، حالا اگر همه استخوانهایم درد می گرفت چه می کردم ؟ 

یعنی گاهی سختیها را کنار سختی بدتری بگذاریم شیرین می شود؛ نگاه ما به مشکلات خیلی اثر دارد.

شما گاهی ماشینت به نرده می خورد، ناراحت و عصبانی می شوی حالت گرفته می شود، پایین میآیی دره را میبینی می گویی :

اه ،خدا پدرش را بیامرزد نرده را اینجا گذاشته است اول به نرده فحشی میدهیم اما وقتی دره را میبینیم به نردہ دعا می کنیم. 

استاد قرائتی

خوب باش


اگر به جای محبتی که به کسی کردی
از او بی مهری دیدی مایوس نشو چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری در رابطه با موضوع دیگری خواهی گرفت 

شک نکن تو فقط خوب باش و خوب بمان

حکایت بخشش

زمانی که نادر شاه افشار عزم تسخیر هندوستان داشته در راه کودکی را دید که به مکتب می‌رفت. از او پرسید: پسر جان چه می‌خوانی؟

- قرآن

- از کجای قرآن؟

- انا فتحنا…

نادر از پاسخ او بسیار خرسند شد و از شنیدن آیه فتح فال پیروزی زد.

سپس یک سکه زر به پسر داد اما پسر از گرفتن آن اباکرد.

نادر گفت: چر ا نمی گیری؟

گفت: مادرم مرا می‌زند می‌گوید تو این پول را دزدیده ای.

نادر گفت: به او بگو نادر داده است.

پسر گفت: مادرم باور نمی‌کند.

می‌گوید: نادر مردی سخاوتمند است. او اگر به تو پول می‌داد یک سکه نمی‌داد. زیاد می‌داد.

حرف او بر دل نادر نشست. یک مشت پول زر در دامن او ریخت.

از قضا چنانچه مشهور تاریخ است در آن سفر بر حریف خویش محمد شاه گورکانی پیروز شد.

سقوط پایان کارنیست
هر سقوطی پایان کار نیست
سقوط باران را ببیـــــن 

قشنـگ‌ترین آغازاســـــت 

همچون باران باشیم 

رنج جـــدا شدن از آسمان را

در سبز کردن زندگي جبران کنیم

دلواپس

خـــداوندا…

تــو ميدانی که مـن دلواپـس فـردای خـود هستـم

مبـادا گـم کنـم راه قشنگ آرزوها را

مبـادا گـم کنـم اهـداف زيـبا را

مبـادا جـا بـمانم از قـطار مـوهبت هايت

مـرا تـــنها تـــو نگذاری

که من تـــنهاترين تـنهام؛ انـــسانـم

خــــدا گويـد:

تــو ای زيـباتـر از خــورشيد زيبـايم

تــو ای والاتــرين مهمـان دنــيايم

تــو ای انـسان!

بـدان همـواره آغـوش من بـاز است

شـروع کن…

يک قــدم با تــــو

تــمام گـام‌های مانــده اش با مــن!

خوبی

اگر خوبی کردی و بدی دیدی…

کنار بکش…

اما بد نشو…

این تنها کاریست که از دستت بر می آید…

تو شخص مثبت زندگی خودت باش…

و با وجدان آسوده بخواب…

همین…

تو مسئول کار دیگران نیستی…

خیر دنیا وآخرت

نیکی کنید
واحسنوا، ان الله یحب المحسنین 
… و نیکی کنید، که یقیناً خداوند نیکوکاران را دوست دارد 

کمک 

بدون شرح

1 3 4 5