موضوع: "پایان نامه"

گام به گام با پایان نامه نویسی

تصمیم گرفتم مراحلی را که برای پایان نامه ام طی میکنم اینجا بارگزاری کنم تا کسانی که مثل من به مشکل برخوردند راحت بتوانند مراحل را طی کنند

مرحله اول : مطالعه دستور العمل اجرایی تحقیق پایانی

فایل دانلود دستورالعمل اجرایی تحقیق پایانی سطح دو حوزه علمیه خواهران

مرحله دوم : موضوع یابی(موضوعات پیشنهادی را به روز کنید)

نکته : در تحقیق پایانی ، موضوع پایان نامه نباید کلی باشدبلکه باید مختصر باشد، نبایدمبهم باشد بلکه باید واضح باشد.

فایل دانلود موضوع پایان نامه

مرحله سوم : نوشتن طرح اجمالی

نکته : در نوشتن تبیین مسئله معنای لغوی ، پیشینه تحقیق ، اهمیت و ضرورت  ذکر نمی شود.

فایل دانلود طرح اجمالی (کاربرگ پیشنهاد موضوع)

مرحله چهارم : نوشتن طرح تفصیلی

نکته : ذکر سه کتاب ، دو مقاله ، یک پایان نامه در پیشینه تحقیق لازم است همچنین اهمیت وضرورت تحقیق باید بیان شود در این مرحله باید نام منابعی که در تحقیق از آن استفاده میکنید باید با مشخصات کامل درج شود(نویسنده،مترجم،ناشر،سال نشر)

فایل دانلود طرح تفصیلی (کاربرگ طرح تحقیق پایانی)

 

فعلا تا این مرحله پیش رفتم امیدوارم براتون مفید باشد.

 

 

 
خبرگزاری کوثرنیوز