موضوع: "عبادت"

عبادت بی ریاحضرت زهرا (سلام الله علیها):

‌  هر كه خداوند را بى پيرايه و خالصانه عبادت كند، خداوند برترين مصلحتش را نثار او مى كند.

 بحار، ج 70، ص 249 

روز غرفه را از دست ندهیم


روزعرفه بر عارفان حق،آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند

و با آتش شوق واشتیاق وصال، به دعاونیایش متوسل می شوند

خجسته باد

پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:

«خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه، بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی‌کند».

«در میان گناهان، گناهانی است که جز در عرفات بخشیده نمی‌شود».

 مفاتیح الجنان، اعمال روز عرفه.

التماس دعا

عبادت در بازار

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب نشسته بود.

جوانی نیرومند، صبح زود، بر ایشان بگذشت.

🔹یکی پرسید: در این وقت صبح به کجا می روی؟

🔸گفت: به دکانم در بازار. 

🔹گفتند: دریغا! اگر این صبح خیزی او در راه خدای تعالی می بود، نیک تر بود.

⚜رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چنین مگویید، که اگر برای آن باشد که خود را از خلق بی نیاز کند و یا معاش پدر و مادر خویش یا زن و فرزند را تأمین کند، او در همین حال، در راه خدا گام بر می دارد.

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰

حضرت عیسی مسیح علیه السلام مردی را دید

🔹گفت: تو چه کار می کنی؟ 

🔸گفت: عبادت می کنم. 

🔹گفت: قوت و غذا از کجا می خوری؟

🔸 گفت: مرا برادری است که قوت مرا فراهم می آورد. 

🔹عیسی (ع) گفت: پس برادر تو از تو عابدتر است.

کیمیای سعادت

 ابوحامد محمد غزالی

 
خبرگزاری کوثرنیوز