کلید واژه: "خوشبختی"

زندگی

​ پادشاهی خدمتکاری داشت که بسیار شاد بود، از او علت شاد بودنش را پرسید. خدمتکار گفت: قربان همسر و فرزندی دارم و غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن و بدین سبب من راضی و شادم پادشاه موضوع را به وزیر گفت وزیر هم گفت: قربان چون او عضو گروه 99 نیست بدان… بیشتر »

یادت باشد...

​  یادت باشدکه اگر: دنیایت کوچک باشد همه چیز را بزرگ میبینی غمها هر کدام برایت دیواری میشوند  که جلوی تو و خوشبختی ات را سد میکنند غصه ها همانند دیوها در افسانه ها میشوند و تو را به وحشت می اندازند اما اگر دنیایت بزرگ باشد و با نگاهی زیبا به… بیشتر »

 پانزده کلید خوشبختى

1_ موهبت‌های خود را شمارش کنید نه مشکلاتتان را. 2_ در لحظه زندگی کنید. 3_ بگویید دوستت دارم. 4_ بخشنده باشید نه گیرنده. 5_ در هر چیزی و هر کسی خوبی‌ها را جست‌و‌جو کنید. 6_ هر روز دعا کنید. 7_ هر روز حداقل یک کار خوب انجام دهید. 8_ در زندگی اولویت داشته… بیشتر »

خوشبختی

‏تو عقب خوشبختی پرسه می‌زنی،با دیپلم، با مدرک، با پول، با شوهر. با این چیزها آدم خوشبخت نمی‌شود. باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور، خوشبختی به‌آدم چشمک بزند. بزرگ علوی چشمهایش بیشتر »

خوشبختی

​ خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن تلخی های دیروز غنیمت شمردن شیرینی های امروز و امیدواری به فرصت های فردا بیشتر »

خوشبختی

​ خوشبختی مانند تلفنن است، اگر دیگران نداشته باشند، به هیچ درد شما نخواهد خورد، برای دیگران آرزوی خوشبختی داشته باشید…! بیشتر »

خوشبختی

​ ​​ خوشبختی سه ستون دارد: فراموش کردن تلخی های دیروز غنیمت شمردن شیرینی های امروز امیدواری به فرصت های فردا بیشتر »