موضوع: "آیه"

سپاسگزاری

امیدو اِن یُرِدکَ بِخَیر فلا رادَّ لِفَضلِه
و اگر خداوند اراده خیر درباره تو کند، 

هیچ‌کس قادر نیست مانع فضل او گردد …

“سوره یونس آیه ۱۰۷”

من به تو امیدوارم♥️

اراده خیر خدا
و اگر خداوند اراده خیر درباره تو داشته باشد،
هیچ‌کس قادر نیست مانع فضل او گردد!

سوره یونس /آیه۱۰۷

مواظب باش...

استاد فاطمي نيا:يكي ازاولياءخدا قضيه اي نقل ميكرد:

شبي مشغول خواندن قرآن بودم تارسيدم به آيه ي

“إنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم" 

“هماناشيطان وبستگانش شما راميبينند ازجايي كه شماآنهارانميبينيد”

باخودگفتم معناي ظاهري آيه معلوم است كه بالاخره شيطان از جنّ است وجن درلغت به معناي پوشيده است؛ اما گويا معناي باطني آيه رامتوجه نميشوم !

درهمين افكار بودم كه عالَمي برايم پيش آمد وشيطان ظاهرشد وگفت: آمده ام باتوبحث كنم،پاشو بيا!

ديدم همين قدم اول بايدبااومخالفت كنم،گفتم نمي آيم، توبيا!شيطان باهمه تكبرش آمد!

يك ساعت بحث عالي فلسفه وكلام كرديم ودر آخر مغلوبش كردم وپيروز بحث شدم! 

به شيطان گفتم: با اين همه اسم ورسمت، مغلوب شدي!

شيطان خنده اي كردوگفت: آقا سيد! فقط خواستم يك ساعت ازعمرت را تلف كنم!

آن صحنه تمام شد! معناي آيه را فهميدم؛ يعني شيطان به هركس از يك جا ضربه ميزند !

لاتحزن...

اعمال را دریابید...

ای انسان…

چـرا غم میخوری از بهر مُردن

مـگـر آنـهـا کـه غـم خـوردنـد نَـمُـردنـد

بـرو از کـنج قـبرستان گـذر کُن

ببین آنان که مُردن با خود چه بُردند

اللّه متعال میفرماید:كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

«هرکس مزه مرگ را می‌چشد» (آل عمران/185)

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) مــی فرمایـند:

«سه چیز، مُرده را همراهی می کند: خانواده،مال و عمل او.دوتا از این ها باز می گردند و یکی با او می ماند؛خانواده و مالش بر می گردند و عملش با او می ماند.»

خوشا به حال آن مسلمانی که با پرونده ای پُر از اعمال صالح پروردگارش را ملاقات میکند.

خدایت تو را رها نکرده...

مدام تلاش کُن


توی زندگیتون هدف داشته باشی و در مسیر رسیدن به هدفتون مدامتـــلاش ڪـنید . . . یڪ جا نشستن چیز خوبی نیست… بعضی‌ها صــبر رو با تنبلی اشتباه میگرن!!

صـبر یعنی تلاش ڪنی و منتـظر خوب نتـــیجه باشی نه اینڪه هیچ ڪاری‌نڪنی و بخوای نتیجه بگیری

مثل دریـا و امواجش باش همیشه

پویا و در حرڪت نه‌مثل یک‌ مرداب.

سوره انشراح آیه۷

دنیای زودگذر

ای مردم، از خدا بترسید و بیندیشید از آن روزی که نه هیچ پدری ذره‌ای به کار فرزند آید و نه هیچ فرزندی ذره‌ای به کارپدر آید، البتّه وعده خدا حق و حتمی است، پس شما را زندگانی دنیا فریب ندهد و شیطان فریبنده شما را از (عقاب) خدا (به عفو و کرمش) سخت مغرور نگرداند.

سوره_لقمان_آیه۳۳

بهترين زاد و توشه براى روزى كه حتّى پدر و فرزند به داد يكديگرنمى‌رسند، هر كس گرفتار عمل خويش است و عهده‌دار كار ديگرى نيست،“تقوا"ست؛ مبادا دنیای زودگذر ما را بفریبد. 

خدا چه نیازی به عذاب شدن ما دارد؟

این (عقوبت)بخاطر کار و کردار پیشین شماست (وگرنه) خداوند هرگز نسبت به بندگان (خود)بیدادگر نیست.

آل عمران/۱۸۲

1 3 4 5 6
 
خبرگزاری کوثرنیوز